Börsvallens Kennels Vandringspris

20150112_181140

Priset är skänkt av Brian Lundberg, Börsvallens Kennel, Ljusdal år 2014. För att främja och uppmuntra hundar och ägare i Nolaskogsstövargille för framtida avelsframgångar.
  • Startande ägare skall vara betalande medlem i Nolaskogsstövargille.
  • Inteckning i priset fås av den yngsta hunden oavsett ras eller kön som erövrat högst pris vid jaktprov för hare under säsongen (mellan 1:a september till 28:e februari).
  • Inteckningen blir hundägarens namn och som vid tre inteckningar helt erövrar priset.

Share Button