|Välkommen till 2018 års utställningar|
— Nedan hittar du aktuella utställningsplatser med domare och anmälningsadresser.
Använd gärna vårat formulär som du hittar under fliken “anmälan utställning”
Startavgift Valpklass 100 kr. Alla övriga klasser 300 kr.
Insättes på pg 27 53 82-0 samt uppge ert namn och hundens reg. nr. på talongen.
Ta med kvitto på inbetalning och bevis på medlemskap i Stövarklubben.
Har du frågor kring vår utställningsverksamhet kontakta vår utställningsansvarige.
OBS! Att medlemskap i stövarklubben krävs för att få deltaga på utställningar.

Gideå 3/3
Domare: Lars Widen
Anm: Tomas Jonsson
Djuptjärn 112 890 54 Trehörningsjö.
Tel 070-2347833

Sollefteå 5/5
Domare: Sarah Häggqvist

PM Stövarutställning i Sollefteå 20180505

Anm: Henrik Kårén
Rödsta 341
880 30 Näsåker
070-334 13 18
henrik.karen@gmail.com

Ånge 5/8

Stövarutställning-riks

Domare: Göran Johansson
Anm: Thord Hedman
svampvägen 16
86013 stöde
070-365 73 67
thord.hedman@telia.com