|Välkommen till 2020 års utställningar|
— Nedan hittar du aktuella utställningsplatser med domare och anmälningsadresser.
Använd gärna vårat formulär som du hittar under fliken “anmälan utställning”
Startavgift Valpklass 100 kr. Alla övriga klasser 300 kr.
Insättes på pg 27 53 82-0 samt uppge ert namn och hundens reg. nr. på talongen.
Ta med kvitto på inbetalning och bevis på medlemskap i Stövarklubben.
Har du frågor kring vår utställningsverksamhet kontakta vår utställningsansvarige.
OBS! Att medlemskap i stövarklubben krävs för att få deltaga på utställningar.

Gideå 29/2
(I samarbete med Drever och Beagel)
Domare: Petra Högberg
Anm: Tomas Jonsson
Djuptjärn 112 890 54 Trehörningsjö.
Tel 070-2347833

Sollefteå 9/5
(Luzernerringen har årsmöte i samband med utställningen)
Domare: Aina Lundmark
Anm: Henrik Kårén
Rödsta 341
880 30 Näsåker
070-334 13 18
henrik.karen@gmail.com

Junsele 9/8
Domare: Sarah Häggqvist
Anm: Stig Runsten
Kyrkvägen 7
880 51 Rossön
0624-204 41 070-391 68 36
stig.runsten@telia.com