Ordförande 

Henrik Kårén
Rödsta 341
880 31 Resele
070-334 13 18
henrik.karen@gmail.com


Vice ordf, (Zon-ansvarig)

Thord Hedman
svampvägen 16
864 41 stöde
070-365 73 67
thord.hedman@telia.com


Sekreterare

Stig Runsten
Kyrkvägen 7
880 51 Rossön
0624-204 41 070-391 68 36
stig.runsten@telia.com


Kassör (zon-ansvarig)

Krister Wikner
Åmynnet 19
889 92 Bjästa
0660-220 904 070-482 28 98
kristerwikner@hotmail.com


Ledamot Webbansvarig Ungdomsansvarig, regelansvarig

Peter Rönnqvist
Strömås 133
855 92 Kovland
070-256 50 18
peter.ostanskar@hotmail.com


Ledamot (Zon-ansvarig)

Jonas Eriksson
Bäckstigen 1
830 80 Hoting
073-837 77 92
jonas.eriks1@live.se


Suppleant (zonansvarig)

Börje Westerlind
Jude 201
870 16 Ramvik
070-1453516
stovarna@gmail.com


Suppleant, utställningskommissarie, (zon-ansvarig)

Lars Olsson
Båtsmansv 12 881 51 Sollefteå
070-614 64 03
lasse.o.hem@gmail.com


Suppleant 

Göran Svensson

Gumåvägen 6
892 34 Domsjö
goran.svensson@deltanordicgroup.se


Suppleant

Thorbjörn Westerlund
Djupövägen 4
88131 Sollefteå
thorbjorn.westerlund@telia.com
070-2359508