Som medlem får du!

Gemenskap
För en bättre stövare nu och i framtiden
Vår egen årsbok
Magasinet Stövaren från SvStkl
Jaktprov & Utställningar
Tävla om klubbens vandringspriser
Delta i uttagningar till Svenskt mästerskap
Som familjemedlem skall personnummer eller medlemsnummer på den huvudmedlem du tillhör anges

Klicka här för att bli medlem!