Elitprov

Hemsö provet

5-8/12 2019
Kommissarie:Börje Westerlind
Jude 201 872 31 kramfors Tel: 070-1453516

Fullmäktige: Bengt göran wiberg


Borgsjö provet

23-26/11 2019 sista anm: 11/11
Kommissarie Thord Hedman Svampvägen 16 86441 Stöde 0703657367
Fullmäktige:Göran Olgarsson  Roggafors 840 13  Torpshammar
0691-204 80  070-214 54 57

Vid fler än 10 hundar har ej championhund företräde


Zonprov/KM

28-29/9 senaste anmälningsdag 16/9

Godkänt RR prov skall vara godkänt av kollegiet innan anmälningstidens utgång för fortsatt tävlan från KM

Sollefteå
Kommissarie:Lars Olsson
Båtsmansv 12 881 51 Sollefteå  070-614 64 03
Fullmäktige:Torbjörn Westerlund

Örnsköldsvik
Kommissarie:Benny  Walestad
Granvägen 19  895 40  Mellansel  070-624 13 95
Fullmäktige: Billy Hedin

Härnösand-  Kramfors
Kommissarie:Kent  Wiberg  Invik 2602
870 32 Ullånger  0613-150 15  070-248 90 58
Fullmäktige: Bengt göran wiberg

Sundsvall/Timrå
Kommissarie: Björn  Sundberg
Nackav 22   865 91 Alnö  070-270 42 45
Fullmäktige: Jari niiranen

Ånge- Stöde
Kommissarie: Thord Hedman
Svampvägen 16
860 13 Stöde 0703657367
Fullmäktige: Göran Olgarsson

Backe – Junsele
Kommissarie:  Bo Eriksson
jägarstigen 7 1  880 37 junsele  070-6605714
Fullmäktige: Jonas Eriksson

För start vid zon-KM prov erfordras medlemskap året innan. Anmäl till din zon. Tävlande skaffar domare för två dagar, vilka anges i anmälan. Proven startas även vid 1 hund, resultatlistan där bästa hunden blir klubbmästare. De 3 bästa hundarna på hare går vidare till DM. Vid 1-2 hundar tar fullmäktige ut domare, provrutor dras som vanligt.

OBS! Att betald avgift och medlemskap skall styrkas.


DM går i Sollefteå och SM i jämtland

Zonproven gäller som uttagning till DM. Uttagna hundar anmäls av klubbledningen till DM. Klubben svara som vanligt för startavgifter till DM och SM.

OBS! RR krävs för hund som vill kvalificera sig från KM till DM, RR skall vara klubbat av kollegiet före KM starten för att vara giltigt till DM avancemang. Hund som ej har RR kan starta i KM och erövra klubbmästartiteln men ej avancera vidare till DM. 


Kommisarie för öppenklassproven

Backe junsele: Jonas Eriksson 073-8377792

Sollefteå: Lars Olsson 070-6146403

Örnsköldvik: Krister Wikner 070-4822898

Kramfors/Härnösand: Petra Högberg 070-6083912

Sundsvall: Jari Niiranen 070-3741266

Ånge/Stöde: Göran Olgarsson 070-2145457