OBS!! Viktig information

Domare och övriga medlemmar inbjuds härmed till informationsträff ang det regelförslag som ligger om nya jaktprovsregler, ordförande Henrik Kåren kommer den 21/9 kl 18.30 besöka Nipanhotellet (Sollefteå) för att hålla information om detta och ta in åsikter från medlemmarna, samt den 24/9 kl 18.30 på missionshuset i Kovland (Sundsvall) Varmt välkomna!

OBS!! Viktig information

–Räv och hare kommer att vara godkända drevdjur på KM och DM i år. På vårat årsmöte beslutade vi att endast hare skulle räknas för att kvalificera sig från KM och DM till årets Stövar SM som endast har hare som godkänt drevdjur. Jag var nyligen på en ordförandekonferens för samtliga lokalklubbar och svenska stövarklubbens styrelse. Jag tog upp frågan hur vi tänkt göra med uttagningarna och eftersom fjolårets fullmäktigebeslut endast gäller själva SM tävlingen så avrådde svenska stövarklubbens styrelse oss starkt att genomföra KM och DM med endast hare som godkänt drevdjur för kvalificering vidare till SM. Anledningen är att det enligt regelverket(Svenska stövarklubbens styrelses tolkning) fortfarande är Hare/räv prov och båda drevdjuren skall vara kvalificerande. Nu har vi diskuterat frågan på styrelsemöte igår angående KM i våran klubb och även DM i distrikt 2(Gävleborg, Jämtland,Västernorrland) och kommit fram till att bordlägga frågan till nästa år då vi förhoppningsvis kan få till ett fullmäktigebeslut om att hare skall gälla även på uttagningarna. Det innebär att i år kommer både räv och hare gälla för kvalificering från både KM och DM precis som tidigare år och endast finaltävlingen Stövar SM kommer att vara renodlad tävling på hare.

//Henrik Kårén

Share Button