Stövarjaktens Dag Zon Ånge/Stöde. Vi håller  till kring Björnåsen i Torpshammar. Markvärd är Östbyggarskattelagets VVO.
Vi kommer att släppa minst 2 stövare.
Anmälan-frågor: Thord Hedman 070-3657367 eller Jörjen Hansson 070-3129154.
Share Button