Kontaktlista, SM-organisation i Sollefteå 2014

Samordnare, externa kontakter
Henrik Kårén, Huvudansvarig. 070-334 13 18 Henrik.karen@gmail.com
Stig Runsten Sekreterare 070-391 68 36
Krister Wikner Ekonomi 070-482 28 98

Kommissarie
Henrik Kårén

Fullmäktige
Anders Strandlund 070-370 45 13
Roland Marklund 070-347 04 19

Sponsoransvarig/Priser och presenter
Thord Hedman 070-482 28 98

Provrutor/domare/vägvisare, kartor
Mikael Backman 070-626 69 13
Lars Olsson
Björn Jonsson
Ulf Kårén
Björn Selleskog

Mat och logi
Henrik Kårén
Krister Wikner

PR-materiel, SM-mössor, tröja o.s.v
Krister Wikner
Peter Rönnqvist

SM-programblad
Stig Runsten

It-ansvarig, hemsidan
Peter Rönnqvist 070-256 50 18
Tomas Jonsson

Övriga bestyrelse
Stefan Nilsson , Börje Westerlind, Jörgen Hansson, Jonas Eriksson