Vandringsprisvinnare 2019/2020

Unghundspokalen

unghundspokalen

Priset skänkt av medlem som önskar vara okänd 1956.

Priset är vid VNLStkl:s årliga bruksprov föremål för tävlan mellan stövare oavsett ras eller kön, som vid provets första dag uppnått 15 mån men icke 3 års ålder, och som vid provet erövrat minst 2:a pris i öppen klass på hare eller räv. Därest flera hundar kvalificerat sig för inteckning i priset skall detta tilldelas den hund, som är yngst. Hundägare som erhållit tre inteckningar i priset, oavsett ordningsföljden och oavsett om detta skett med en eller flera hundar, blir för alltid ägare av vandringspriset.

Mästerpriset

Priset skänkt av Sundsvalls stövarvänner 1984.

Mästerpriset som uppsatt den 1/1 1984 är ett vandringspris. Det skall tillfalla länets bästa Finnstövarhane över 3 år, på ordinarie jaktprov. (i mogen ålder) i Ekl. Om 2st hundar hamnar på samma poäng, tilldelas priset den äldste. Meningen med priset är att få äldre hundar att starta
och även fortsätta tävla på jaktproven.(Tendensen är att de slutar vid 5‐6 års ålder, Varför ???. För att priset skall erövras för alltid, skall ägaren hava 3 st inteckningar med 3 st olika finnstövarhanar över 3 år.

 

Hamiltonpokalen

hamiltonpokalen

Priset skänkt av Klubben 2012.

Rätt att tävla om priset har Hamiltonstövare oavsett kön, vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.

 1. Tävlingen är öppen för hundar i öppen klass på av klubben anordnade årliga jaktprov.
 2. Drevdjuret skall vara Hare eller Räv.
 3. Priset utdelas till provens bästa hund som erövrat högsta poäng dock minst 1:a pris.
 4. Vid lika poäng vinner den hund som är yngst.
 5. Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett kön, som först erhåller tre inteckningar i priset.

Schillerstövarpokalen

Priset skänkt av Kenneth sjölund 2018.

Rätt att tävla om priset har Schillerstövare oavsett kön, vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.

 1. Tävlingen är öppen för hundar i öppen klass på av klubben anordnade årliga jaktprov.
 2. Drevdjuret skall vara Hare eller Räv.
 3. Priset utdelas till provens bästa hund som erövrat högsta poäng dock minst 1:a pris.
 4. Vid lika poäng vinner den hund som är yngst.
 5. Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett kön, som först erhåller tre inteckningar i priset.

Finskstövarpokalen

finnpokalen

Priset skänkt av Klubben 2012.

 1. Rätt att tävla om priset har Finskstövare oavsett kön, vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.
 2. Tävlingen är öppen för hundar i öppen klass på av klubben anordnade årliga jaktprov.
 3. Drevdjuret skall vara Hare eller Räv.
 4. Priset utdelas till provens bästa hund som erövrat högsta poäng dock minst 1:a pris.
 5. Vid lika poäng vinner  den hund som är yngst.
 6. Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett kön, som först erhåller tre inteckningar i priset.

Ringströms Sköld

ringströms sköld

Priset skänkt av Sven Ringström 10/7 2007.
Det tävlas om detta pris vid klubbens årliga Elitklassprov.
Tävlingsberättigad är medlem i Västernorrlands läns stövarklubb.
Inteckning kan endast tagas med hund av rasen Hamilton.
Inteckning i vandringspriset kan erövras av person vars hund vid årets elitklassprov erövrat första
pris på hare eller räv. Det skall premieras om första priset innehåller både hare och räv.
Vandringspriset är sålunda avsett att uppmuntra hållandet av goda individer av rasen hamilton
med mångsidigt jaktintresse med god exteriör och rådjursrena hundar.
Inteckning i priset får ej tilldelas hund som vars tävlande vid något tillfälle utslagits på grund
av rådjursdrev eller tilldelats bokstav i något moment.
Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett kön, som först erhåller tre inteckningar i priset med
minst två olika hundar.
Priset tilldelas enligt nedanstående rangordning
1. 1:a EKL och som innehåller pris på både hare och räv
2. 1:a EKL oavsett om drevdjuret är hare eller räv
3. Pris i öppenklass
4. Sammanlagda egenskapspoäng
5. Längsta drevrepris
6. Hunden har godkänt RR-diplom
7. Bästa sammanlagda utställningsmeriter
(Statuterna är reviderade för anpassning till dagens modernare regelverk av Styrelsen i
Västernorrlands läns stövarklubb 20160316)

Rävpokalen

Priset skänkt av Västernorrlands läns Jaktvårdsförening.

 1. Rätt att tävla om priset har stövare oavsett ras eller kön vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.
 2. Tävlingen är öppen för hundar i såväl elit som öppenklass på av klubben anordnade årliga jaktprov.
 3. Drevdjuret skall vara räv.
 4. Priset utdelas till provens bästa hund som erövrat högsta poäng dock minst 1:a pris.
 5. Vid lika poäng vinner hund som är yngst.
 6. Priset tillfaller för alltid ägare till hund oavsett ras eller kön som först erhåller tre inteckningar i priset.

Callans Vandringspris

Priset skänkt av Callans Trä.

 1. Rätt att tävla om priset har stövare oavsett ras och kön vars ägare är bosatt inom klubbens verksamhetsområde.
 2. Tävlingen är öppen för hundar i såväl öppen som elitklass på av klubben anordnade årliga jaktprov där bästa dagen räknas.
 3. Priset utdelas till provens bästa hund som har drevtid 120 minuter.
 4. Särskillning enl följande:
  1. Längsta drevrepris under ett förstaprisdrev.
  2. Längsta andrarepris.
  3. Sök och upptagspoäng slås ihop.
  4. Jaktlustpoäng.
  5. Skallmarkering under drev.
 5. För att erövra priset för alltid skall hunden ha erövrat 3 st 1:a pris barmark och 1st 1:a pris snöprov, under olika år. Sammanlagt 4 st 1:a pris.
 6. En hundägare med samma eller olika hundar.