Elitprov


Borgsjö provet 

20-23/11 2021
Kommissarie: Kjell Norberg

Fullmäktige:Göran Olgarsson  Roggafors 840 13  Torpshammar
0691-204 80  070-214 54 57

Vid fler än 10 hundar har ej championhund företräde


Zonprov/KM

2-3/10 2021

senaste anmälningsdag 25/9

Godkänt RR prov skall vara godkänt av kollegiet innan anmälningstidens utgång för fortsatt tävlan från KM

För start vid zon-KM prov erfordras medlemskap året innan. Anmäl till din zon. Tävlande skaffar domare för två dagar, vilka anges i anmälan. Proven startas även vid 1 hund, resultatlistan där bästa hunden blir klubbmästare. De 3 bästa hundarna på hare går vidare till DM. Vid 1-2 hundar tar fullmäktige ut domare, provrutor dras som vanligt.

OBS! Att betald avgift och medlemskap skall styrkas.


DM går i Jämtland 18-19 oktober och SM i Västerbotten

Zonproven gäller som uttagning till DM. Uttagna hundar anmäls av klubbledningen till DM. Klubben svara som vanligt för startavgifter till DM och SM.

OBS! RR krävs för hund som vill kvalificera sig från KM till DM, RR skall vara klubbat av kollegiet före KM starten för att vara giltigt till DM avancemang. Hund som ej har RR kan starta i KM och erövra klubbmästartiteln men ej avancera vidare till DM. 


KlubbMästerskap:

 Kommisarie | Fullmäktige

Backe Stig Runsten | Jonas Eriksson

Ånge Göran Olgarsson |  Kjell Norberg

Kramfors Petra Högberg | Bengt-Göran Viberg

Sundsvall Björn Sundberg | Jari Niiranen

Sollefteå Lars Olsson |Torbjörn Westerlund

Ö-vik Göran Svensson | Benny Walestad

ÖKL och Rörligt.

Backe Jonas Eriksson 073-8377792

Ånge Göran Olgarsson 070-214 54 57

Kramfors Petra Högberg 070-6083912

Sundsvall Björn Sundberg 070-270 42 45

Sollefteå Lars Olsson 070-614 64 03

Ö-vik Göran Svensson 070-2454867