Jaktprov 2022-2023 
Klicka nedan på någon av de respektive länkarna för att komma till
anmälningssidan för att skicka din anmälan direkt!
Anmälan till Ökl, SR,R-elit,RR!
Anmälan klubbens fasta elitprov gäller även KM       

Tack för din anmälan!
Ring respektive kommissarie som vanligt innan provet, kom ihåg att betala din provstart och kolla ditt medlemskap. All betalning utöver domararvode sker i anmälningsprogrammet.
Lycka till på ditt Prov!

 
OBS!  domarersättning på samtliga jaktprov (även fasta elitprov) på 300kr/dag betalas direkt till domaren av hundägaren.

OBS! Var noga med att märka betalningen vad betalningen avser för provform och vilken hund det gäller.

Jaktprov Ekl 400kr+300kr/dag till domaren
Jaktprov Ekl Zon/KM 400kr+300kr/dag till domaren
Jaktprov Ekl utomlän 600Kr+300kr/dag till domaren
Rörligt Ekl 400kr+300kr/dag till domaren
Jaktprov Ökl 300Kr+ 300kr domare
RR prov 150Kr+100kr till domare
* Rörligt elitprov 400 kr som sätts in till klubben + 300/dag i domararvode som betalas direkt till domaren på respektive provdag.Startavgiften sätts in på pg 27 53 82-0 samt skriv namn, adress, hundens registrerings nummer, provslag och datum.
Ta med kvitto på inbetalning och bevis på medlemskap i Stövarklubben
Förtydligande ang Rörligt elitprov i västernorrland
Öppenklass
Tid: 1/9 2022 – 28/2 2023
OBS! Provdag kan fastställas kvällen innan provet. Betalning skall vara gjord innan start för att provet skall vara giltigt! Detta görs i anmälan
Startavgift: Ökl. 300 kr som sätts in till klubben+ domararvode 300 kr som betalas direkt till domaren på provdagen. RR-prov 150 kr + domararvode 100 kr.
Pg.: 27 53 82-0 Skriv namn, adress, provslag och datum för prov.
Fullmäktige Ökl-Prov 2022/2023
Anmälningsavgiften gäller jaktsäsong och ej kalenderår! Inbetald avgift som ej nyttjas går ej nyttja eller återbetala efter säsongen.