Redogörelse från domarkonferens Sollefteåzonen

Vi var 7 personer som deltog på domarkonferensen i Sollefteå. Morgonen inleddes med mycket regn. Trots detta lyckades båda hundarna resa hare och vi fick höra på klingande hardrev. Som vanligt är den här årstiden så blev det inga långa drev, men vi fick i vart fall både njuta av stövarmusik och se haren.
Efter att hundarna var kopplade hade vi en regelgenomgång med efterföljande kolegie.
Tack till Björn Jonsson som stod för mark och logi under dagen. Även ett stort tack till er hundförare som släppte era hundar!

Stövarhälsning
Henrik Kårén

Share Button