Fakturorna på medlemsavgift och resultatbok som distribuerades med senaste numret av tidskriften Stövaren har ett fel som gör att de inte är möjliga att betala i bankgiro systemet. Den bank som vi i Svenska Stövarklubben använder oss av har sannolikt programmerat något fel på OCR numret och jobbar nu för högtryck för att lösa detta. Betala därför inte in innan fredag då problemet med största sannolikhet är löst.

Share Button